Tytuł projektu: Zmiana procesu produkcyjnego w aspekcie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez zakup urządzeń linii technologicznej do przetwarzania skorupek jaj kurzych na polepszacz gleby.

Przedmiotem projektu jest zakup suszarki S-500 do termicznej obróbki skorup jajowych z dowoznikiem slimakowym.

Urządzenia te stanowią ciąg technologiczny produkcji polepszacza
do gleby
. Obecna linia technologiczna produkcji pasteryzowanych mas jajowych zostanie rozszerzona o urządzenia do przetwarzania skorupek jaj kurzych. Skorupka jaja podlega obróbce termicznej. W wyniku suszenia zniszczone zostają drobnoustroje niebezpieczne dla ludzi
i srodowiska, następnie zostaje rozdrobniona i spakowana.

Polepszacze gleby mogą być wykorzystywane w produkcji rolniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 grudnia 2004 roku "w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby".

Linia technologiczna do produkcji pasteryzowanych mas jajowych rozszerzona o w/w urządzenia z uzyskaniem produktu końcowego
w postaci polepszacza gleby stanowi nowosc na polskim rynku.
W krajach Unii Europejskiej stosowana jest od kilku lat.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


26.04.2008
Targi

19.11.2007
Wydajnosć

16.05.2007
Firma roku 2006Polski / Polish English / Angielski Deutsh / Germany / Niemiecki Russian / Rosyjski