Nadrzędnym celem firmy OVAL S.J jest osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku wyrobów spożywczych w kraju oraz wejście na rynki zagraniczne w sposób gwarantujący spełnienie oczekiwań klientów w zakresie:

    • jakości wyrobów spożywczych,
    • terminowości dostaw wyrobów,
    • profesjonalnej obsługi.

Wyznaczony cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

- produkcję zapewniającą
odpowiednią jakość wyrobów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach, - zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentom naszych wyrobów ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
- planowanie, monitorowanie i ciągłe usprawnianie procesów,
- staranny dobór dostawców surowców i materiałów wynikający z oceny ich poziomu techniczno-organizacyjnego i skuteczności działania,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości oraz odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń,
- analizę rynku oraz systematyczną analizę wyników ekonomiczno-finansowych firmy.


26.04.2008
Targi

19.11.2007
Wydajnosć

16.05.2007
Firma roku 2006Polski / Polish English / Angielski Deutsh / Germany / Niemiecki Russian / Rosyjski